“Nature is not a place to visit. It is home.”
“Water is the driving force in nature.”
“We don't stop hiking because we grow old - we grow old because we stop hiking”
“The clearest way into the Universe is through a forest wilderness.”
“A good river is nature's life work in song.”

Arheološka tura

Između reka Čezave i Pesače postoji nekoliko arheoloških lokaliteta:
Kožica, naselje bronzanog doba  
Čezava, logor iz perioda 1 - 6. v.n.e., dimenzija 140 x 150 m
Gospođin vir, rimska i ranovizantijska tvrđava; u osnovi je 9 h 3.80 m;
Manastir Gospodjin Vir. Bliže obali Dunava nađena je crkva sa nekropolom koja se sastojala iz 55 grobova.
Bosman, rimsko i ranovizantijsko utvrđenje, 6. v.n.e, u osnovi je skoro ravnostrani trougao, sa stranicama dužina od 47 - 49 m
Zidinac, utvrđenje iz 6. v.n.e, dimenzije utvrđenja su 17.5 X 17.5 m. Na osnovu pokretnog arheološkog materijala, utvrđeno je da je speculum na Zidincu sagrađen na prelazu iz 3. u 4. vek n.e., a stradao u požaru krajem 4. veka n.e.
Pesača, rimska osmatračnica 3 - 6. v.n.e, u osnovi je dimenzija 7.10 m x 7.10 m
Saldum, rimsko i ranovizantijsko utvrđenje od 1 6. v.n.e, osnova mu je
dimenzija 43.5 m x 31.20
Turski potok - utvrđenje dimenzija 15.5 m x 15.5 m;  
Za više informacija u vezi ovih lokaliteta i njihovih obilaska stojimo vam na raspolaganju!

Blog